недостатък

недостатък
същ. - недъг, дефект, дефектност, слабост, кусур, махана, непълнота, несъвършенство, порок, грешка
същ. - минус, липса
същ. - отрицателна страна, намаление, отстъпка
същ. - повреда, петно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • недостатъкъ — НЕДОСТАТЪК|Ъ (36), А с. 1. Недостаток чего л., нехватка; нужда: и се ѹбо въ богохранимѣѥмь градѣ въ вънѣшьниихъ же вьсьхъ недостатъка ради чл҃вкъ. да отълѹчено бѹдеть. (διὰ τὴν ἔλλειψιν) КЕ XII, 77б; ˫ако въ завѣтѣ ѹбо и н(а)слѣдника и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • белязан — гл. набелязан, отбелязан, маркиран, означен, дамгосан гл. куц, хром, с недостатък, сакат …   Български синонимен речник

  • болест — същ. страдание, болка, заболяване, слабост, неразположение, болезненост същ. зараза, епидемия същ. недъг, недостатък същ. страст, порок, зло …   Български синонимен речник

  • болно място — словосъч. слабо място, слабост, недостатък …   Български синонимен речник

  • грешка — същ. опущение, погрешка, махана, неточност, неправилност, недостатък, слабост същ. заблуждение, недоразумение същ. вина, простъпка, грях, престъпление същ. гаф същ. дефект същ. пропуск …   Български синонимен речник

  • дефект — същ. недостатък, недъг, несъвършенство, непълнота, кусур, липса, повреда същ. порок, слабост същ. петно същ. грешка …   Български синонимен речник

  • кусур — същ. недостатък, дефект, порок, слабост, грешка, махана, несъвършенство, недъг същ. липса, недоимък, недостиг същ. повреда, петно …   Български синонимен речник

  • куцам — гл. сакат съм, клатя се, накуцвам, куцукам, понакуцвам гл. не вървя, не напредвам, изоставам, запъвам се, не мърдам, слаб съм, имам недостатък …   Български синонимен речник

  • махана — същ. вина, грешка, пропуск, простъпка, прегрешение, слабост същ. недостатък, кусур, недъг, дефект …   Български синонимен речник

  • намаление — същ. смаляване, понижение, умаление, ограничение, съкращение, снижение, спадане същ. отбив, отстъпка, рабат същ. намаляване същ. снижаване същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”